Ψυχική υγεία παιδιών και νέων – Αποκαλυπτική έκθεση για τη Ελλάδα

H ενίσχυση της ψυχικής υγεία των παιδιών στην Ελλάδα θα πρέπει να μπει πιο δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής υγείας, σύμφωνα με την έκθεση της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, του Child Mind Institute και ενός πανελλαδικού Δικτύου φορέων ψυχικής υγείας στον δημόσιο τομέα.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης σκιαγραφούν την κατάσταση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα και συστήνουν τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, καθώς και εκπαιδεύσεις και εργαλεία ψυχοεκπαίδευσης για γονείς, φροντιστές, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Επίσης η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για την καταπολέμηση του υπάρχοντος στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό και απαραίτητο για ν’ αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ψυχικής υγείας έγκαιρα.

Τα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα συγκεκριμένα θέματα υγείας και να υιοθετηθεί μια πλουραλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την Έκθεση:

• Οι πιο συχνές καταστάσεις ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα περιλαμβάνουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερδραστηριότητας, το άγχος, την κατάθλιψη και τον εκφοβισμό.

• Η καθημερινή πρακτική του 22% των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση περιστατικών ύποπτων για παιδική κακοποίηση και παραμέληση.

• Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ομόφωνα πως στερούνται κατάρτισης και υποστήριξης που θα τους βοηθούσε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται προβλήματα ψυχικής υγείας των μαθητών τους στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης.

• Από την πλευρά των γονιών γίνεται σαφές πως το στίγμα αποτελεί εμπόδιο στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τη δική τους στιγματιστική στάση σε θέματα ψυχικής υγείας.

Τα μέλη της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής της Πρωτοβουλίας τονίζουν ότι η ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα της ψυχικής υγείας στη χώρα είναι προφανής και τονίζουν: «Οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά εκφράζουν έντονο ενθουσιασμό στην προοπτική να αυξηθεί η πρόσβαση σε ποιοτικούς πόρους. Επίσης, κατανοούν σε βάθος τα πολύπλοκα συστημικά εμπόδια στην πρόσβαση των παιδιών και των οικογενειών τους στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη της αποστολής μας να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε την ψυχική υγεία στον δημόσιο τομέα σε όλη τη χώρα»

Τα ευρήματα αυτής της σημαντικής έκθεση  έχουν ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό εκπαιδεύσεων της Πρωτοβουλίας για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά ανά την Ελλάδα, οι οποίες θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος. 

 

Μοιραστείτε το