Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία περιεδρικών συριγγίων

Γράφει ο  Απόστολος Σταματιάδης - Χειρουργός - Πρωκτολόγος

Το Περιεδρικό Συρίγγιο είναι μία ανώμαλη επικοινωνία μεταξύ του κατώτερου μέρους του πρωκτικού σωλήνα ή του ορθού και της επιφάνειας του δέρματος γύρω από τον πρωκτό. Σπάνια, το συρίγγιο ενδέχεται να επικοινωνεί από τον πρωκτό με τον Κόλπο (Ορθοκολπικό Συρίγγιο), με την Ουροδόχο Κύστη (Ορθοκυστικό Συρίγγιο), με την Ουρήθρα (Ορθοουρηθρικό Συρίγγιο) ή με άλλες δομές της πυέλου, συμπεριλαμβανομένου του εντέρου.

Ποια είναι τα συμπτώματα του Περιεδρικού Συριγγίου;

Τα συμπτώματα είναι συνήθως μία πυώδης έκκριση και η παροχέτευση του πύου και/ή των κοπράνων κοντά στον πρωκτό, γεγονός που μπορεί να ερεθίσει τους εξωτερικούς ιστούς, προκαλώντας κνησμό και δυσφορία. Ο πόνος προκύπτει όταν τα συρίγγια αποφράσσονται και δημιουργούνται αποστήματα. Μετεωρισμός (αέρια) μπορεί επίσης να προκύψει από τον πόρο του συριγγίου.

Πώς προκαλείται το Περιεδρικό Συρίγγιο;

Τα περισσότερα συρίγγια ξεκινούν ως ορθοπρωκτικά αποστήματα τα οποία εάν δημιουργήσουν οπή (αυτόματα ή μετά από χειρουργική επέμβαση) στο πρωκτικό σωλήνα, μετατρέπονται σε περιεδρικά συρίγγια. Στα αίτια δημιουργίας συριγγίων περιλαμβάνονται η φυματίωση, ο καρκίνος, ο τραυματισμός, η νόσος του Crohn, η θεραπεία με ακτινοβολία, η ραγάδα πρωκτικού δακτυλίου, οι μολύνσεις (ακτινομυκητίαση, χλαμύδια, κ.α.). Τα συρίγγια μπορεί να προκύπτουν ατομικά ή σε πλήθος.

Το Περιεδρικό Συρίγγιο είναι μία επίφοβη νόσος που εάν δεν θεραπευτεί εγκαίρως, το πύον του συριγγίου μπορεί να διαχυθεί περισσότερο, οδηγώντας στον σχηματισμό πολλαπλών πόρων και αρκετών ανοιγμάτων στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό καθιστώντας το συρίγγιο πιο πολύπλοκο και δυσκολότερα ιάσιμο. Αν και χαμηλός, ο κίνδυνος σχηματισμού καρκίνου είναι υπαρκτός για Περιεδρικά Συρίγγια που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διάγνωση του Περιεδρικού Συριγγίου

Για την καλύτερη θεραπεία του περιεδρικού συριγγίου απαιτείται η έγκαιρη προσέλευση του ασθενούς και εξειδικευμένη διάγνωση από ειδικό χειρουργό – πρωκτολόγο.

Η απλή διάγνωση του Περιεδρικού Συριγγίου μπορεί να επιβεβαιωθεί με την προώθηση ενός καθετήρα από το στόμιο που βρίσκεται στην επιφάνεια του δέρματος προς το εσωτερικό άνοιγμα. Η απλή διάγνωση του Περιεδρικού Συριγγίου δεν είναι πάντα αρκετή. Η λεπτομερής χαρτογράφησ ή του (σχέση με τους σφιγκτήρες, ανατομία) είναι κρίσιμης σημασίας για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής για την επιτυχημένη θεραπεία και την αποφυγή επιπλοκών και υποτροπών (πλημμελής θεραπεία στομίων, αποστημάτων, συριγγώδoυς πόρoυ, κ.α.). Το ενδοπρωκτικό (ενδοορθικό) υπερηχογράφημα είναι μια εξειδικευμένη εξέταση που επιτρέπει την λεπτομερή απεικόνιση και χαρτογράφηση των Περιεδρικών Συριγγίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποτροπών, συριγγίων με πολλαπλές διακλαδώσεις και απoστηματικές κοιλότητεςπου δεν μπορούν να εντοπισθούν με απλή κλινική εξέταση.

Αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων

Η θεραπεία των συριγγίων είναι πάντοτε χειρουργική και εξειδικευμένη. Η χορήγηση αντιβιοτικών αν και ανακουφίζει προσωρινά, συγκαλύπτει τη φλεγμονή και τον κίνδυνο επανεμφάνισης του αποστήματος σε μεγαλύτερη έκταση. Η μη εξειδικευμένη θεραπεία των Περιεδρικών Συριγγίων συσχετίζεται με υψηλό ποσοστό υποτροπών περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τη θεραπεία και οδηγώντας σε πολλαπλές επεμβάσεις με όλο και πιο αβέβαιο αποτέλεσμα. Η εξειδικευμένη διάγνωση και επιλογή η θεραπείας ανάλογα με τον τύπο και την περιπλοκότητα του Περιεδρικού Συριγγίου είναι κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική του αντιμετώπιση.

Τα χαμηλά περιεδρικά συρίγγια αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων. Διέρχονται δια μικρού τμήματος του έξω σφιγκτήρα και συνήθως δεν προκαλούν ανησυχία για την μετεγχειρητική κατάσταση των σφιγκτήρων. Η διάνοιξη του χαμηλού συριγγίου, με διατομή των ιστών πάνω από αυτό, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη θεραπεία. Η επέμβαση είναι απλή και η μετεγχειρητική πορεία άνετη, χωρίς προβλήματα. Το χειρουργικό τραύμα συνοδεύεται από εκροή υγρού, εύκολα όμως επουλώνεται υπό την επίβλεψη πρωκτολόγου. Με καλή προεγχειρητική χαρτογράφηση από εξειδικευμένο χειρουργό, η επιτυχία φθάνει το 95%, η πιθανότητα ακράτειας είναι πολύ μικρή και ο μετεγχειρητικός πόνος ελάχιστος.

Τα υψηλά ή διασφιγκτηριακά περιεδρικά συρίγγια περιλαμβάνουν σημαντικό τμήμα των σφιγκτήρων του πρωκτού και η αντιμετώπιση τους παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες καθώς δεν αρκεί η απλή διάνοιξη του συριγγίου. Για την αντιμετώπιση των διασφιγκτηριακών συριγγίων έχουν εφαρμοστεί διάφορες ειδικές χειρουργικές τεχνικές οι οποίες όμως συνοδεύονται από σημαντικά ποσοστά υποτροπής και επιπλοκών (τραυματισμό, καταστροφή σφιγκτήρων, ακράτεια κοπράνων, κ.α.).

Μερικές από τις τεχνικές που εφαρμόζονται για τη θεραπεία των υψηλών / διασφηκτηριακών συριγγίων είναι: η προοδευτική διατομή των σφιγκτήρων σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες, η σύσφιγξη των σφιγκτήρων με ράμμα seton (μέθοδος του Ιπποκράτη), η τοποθέτηση χαλαρού ράμματος seton για παροχέτευση του πύου και θεραπεία της φλεγμονής, η τοποθέτηση βιολογικού κολλαγόνου, η πλαστική του πρωκτικού στομίου του συριγγίου με βλεννογονικό κρημνό, η απολίνωση του συριγγίου μεσοσφιγκτηριακά, η σύγκλειση του πρωκτικού στομίου με σύστημα clip και η σύγκλειση του πρωκτικού στομίου και ο καυτηριασμός των αποστηματικών κοιλοτήτων με laser (Filac).

Η θεραπεία των Περιεδρικών Συριγγίων με laser (Filac)

Πρόκειται για μία νέα, πολλά υποσχόμενη μέθοδο θεραπείας των συριγγίων η οποία δεν απαιτεί χειρουργική τομή και αποτρέπει το ενδεχόμενο ακράτειας των κοπράνων. Η θεραπεία με τη μέθοδο FiLaC προϋποθέτει την αποτελεσματική διερεύνηση και πλήρη χαρτογράφηση της ανατομίας του συριγγίου.

Η θεραπεία FiLaC ξεκινά με την εισαγωγή ενός ειδικού καθετήρα laser από το υπάρχον δερματικό στόμιο του συριγγίου και την προώθησή του μέχρι το έσω στόμιο (του εντέρου) με τη βοήθεια ειδικής δέσμης laser (pilot beam). H θεραπεία πραγματοποιείται με την εφαρμογή πρωτοκόλλων ενέργειας laser από το έσω, μέχρι το έξω στόμιο (δερματικό) που καταστρέφει, με ελεγχόμενο τρόπο, τον επιθηλιακό και φλεγμονώδη ιστό που ευθύνονται για την δημιουργία του συριγγίου. Στο έσω στόμιο του συριγγίου (πρωκτού) δύναται να τοποθετηθεί ράμμα. Τα αρχικά αποτελέσματα της τεχνικής είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Η θεραπεία FiLaC® προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Είναι απλή, σύντομη (μέχρι 15 λεπτά), αναίμακτη και εντελώς ανώδυνη
  • Δεν τραυματίζονται οι σφιγκτήρες και δεν υπάρχει θέμα αδυναμίας στην συγκράτηση των κοπράνων (ακράτεια).
  • Εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και ακρίβεια κατά την επέμβαση αποφεύγοντας ενδεχόμενο εκτομής ή διαχωρισμού και τους συνακόλουθους κινδύνους μολύνσεων ή άλλων επιπλοκών
  • Απαιτεί ελάχιστο χρόνο νοσηλείας (day clinic) και είναι ιδανική για τη θεραπεία πολλαπλών υποτροπών (επί αποτυχημένων χειρουργικών αφαιρέσεων)
  • Οι διαστάσεις της κύστεως / συριγγίου δεν συνιστούν περιορισμό ενώ η ευκαμψία των ινών εξασφαλίζει πρόσβαση για θεραπεία κύστεων / συριγγίων με δύσκολη ανατομία.
  • Το μήκος του συριγγίου δεν αποτελεί περιορισμό
  • Η ενέργεια του laser επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης
  • Η θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές για το κλείσιμο του στομίου

Εικόνες ενδοπρωκτικού υπερηχογραφήματος επιτυχούς θεραπείας περιεδρικού συριγγίου με την μέθοδο laser (Filac)

Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία περιεδρικών συριγγίων

Απόστολος Σταματιάδης - Χειρουργός - Πρωκτολόγος

Απόστολος Σταματιάδης - Χειρουργός - Πρωκτολόγος

Παπαδιαμαντοπούλου 24Β,
Τ.Κ. 11528 Αθήνα
Τηλ. 210 7470555
www.proctology.gr 
info@colorectal.gr

Μοιραστείτε το